Nieuws

Van 6 t/m 10 januari 2020 is de volgende Rijnlandweek. Mede voor ondersteuners. Die komen er in de bestaande veranderaanpakken richting Rijnlands vaak bekaaid vanaf, maar juist voor hen kan bijvoorbeeld de overgang naar zelfsturende teams in de voorste linie een hele bevredigende en inspirerende rol opleveren. En sowieso is de transfer van kennis naar de voorste linie hèt thema van de 21e eeuw en ook daarin kunnen professionals die werken in ondersteunende diensten een glansrol vervullen.

Harold Janssen

Het was weer bere gezellig op 20 juni 2019. En razend interessant. Het Grootste Rijnlandpraktijkfestival van Nederland. Reden genoeg om meteen de datum van de volgende editie in je agenda te zetten: 24 september 2020. In Deventer weer.

Harold Janssen

Wie gaat er eind juni mee naar Veenhuizen? Vrijwillig dan. En om er beter van te worden. Lange tijd was een gang naar Veenhuizen allesbehalve vrijwillig en beter werd je er zeker niet van. Hoewel dat wel de bedoeling was van de bedenker. Geen betere plek om te onderzoeken wat beste bedoelingen kunnen aanrichten en wat je te doen hebt met die mooie plannetjes van je. Als bestuurder, beleidsmaker, leidinggevende of dienstverlener bijvoorbeeld. Dan is denken voor een ander dagelijks werk…

Harold Janssen

De 23e editie van de Rijnlandweek begint op 1 juli en belooft een bijzondere te worden. Na twaalf en een half jaar hebben we de behoefte om er een schepje bovenop te doen. Rijnlands is meer dan een manier om het leven in organisaties te verlichten. Het is een maatschappijvisie. En ook daar gaan we behoorlijk wat aandacht aan besteden. Aan jou, als mens in de grote economie en samenleving, aan jou in het organisatieleven en aan jou als speler in jouw eigen wereld.

Harold Janssen

Zet ‘m in je agenda: het vijfde Rijnland Praktijk Festival. Op donderdag 20 juni 2019. Na drie keer in Eindhoven, afgelopen voorjaar in Doorn, is het nu de beurt aan Deventer. Daar trekken we die dag samen op met ‘Het Grootste Kennis Festival van Nederland’, wat je komst al helemaal de moeite waard maakt.

Harold Janssen

Het opleidingsaanbod van DeLimes gaat over het vernieuwen van de manier waarop wij dingen organiseren. Dat de Rijnlandse traditie daarbij in onze visie als basis dient is geen geheim. Veel dingen die wij als nieuw ervaren zijn dat namelijk allerminst. Gelukkig.

Harold Janssen

In company trainingen en opleidingen hebben een groot voordeel. Samen dezelfde inzichten opdoen scheelt een slok op een borrel als het gaat om goed op elkaar afgestemd zijn – toch de basis van elke vorm van organiseren.

Maar er zijn ook nog wel een paar andere afwegingen. Dat tijdens veranderprocessen de verschillen in opvattingen juist toenemen en dat dat in zekere zin ook een voorwaarde is voor succesvol veranderen. Bijvoorbeeld. Of: dat je leren niet kunt afdwingen – nieuwe inzichten kunnen zich pas voordoen als je eraan toe bent.

Harold Janssen

Voor mensenmensen in stafdiensten begint de leergang Nieuwe Wegen in september weer. Een HR-professional was het profiel dat we voor ogen hadden toen we de leergang ontwierpen. Maar inmiddels is wel gebleken dat veel meer mensen die constructief willen bijdragen aan het toelaten van de grote veranderingen buiten in de eigen club. Een leergang waarin je gaat meemaken waar je anderen bij wilt helpen: veranderd terugkomen in de bekende wereld. Dan zal het eind januari zijn.

 

Harold Janssen

Bestuurders van organisaties in transitie kunnen hier niet omheen: de Avontuurlijke leergang voor bestuurders in veranderende tijden. Althans, als ze ook op dit moment in de tijd de juiste m/v op de juiste plaats zijn. Op 27 september gaat de tweede editie van start en er zijn kennelijk nog enkele bestuurders die vergeten zijn zich op te geven.

Harold Janssen

Sturing vanuit de voorste linie wordt de norm

De beste verpleeghuizen worden de norm. Dat zijn volgens minister Hugo de Jonge van VWS die verpleeghuizen die het verstandigst met hun geld omgaan. Ze hebben de meeste zorgverleners beschikbaar door geen geld te besteden aan onnodige overhead. Aldus de minister.

Harold Janssen

Honderden Rijnlanders wisselden hun prakijkervaring uit op dinsdag 24 april. Op die dag vond het grootste Rijnland Praktijk Festival van Nederland plaats op Campus Zonheuvel in Doorn. Boordevol voorbeelden van Rijnlands denken en doen uit zorg, onderwijs, bedrijfsleven, overheid en sociaal domein. In de Rijnlandse kijk op de wereld, die kan bogen op een lange traditie, begint organiseren bij de vakmensen in de voorste linie. Zij organiseren zichzelf, al dan niet in de vorm van zelfsturende teams. Daar hebben ze geen managers voor nodig.

Harold Janssen

We gaan Nederland verrijken met een authentieke groep Rijnlandse gidsen voor bestuurder. Die leergang is noodzakelijk geworden nu steeds meer bestuurders in met name het publieke domein kiezen voor de Rijnlandse weg. Dat betekent dat de sturing van de organisatie onverkort ligt bij de voorste linie, dus middenin de samenleving en in cocreatie met bewoner, burger of client. Een consequente uitwerking van die bestduringsfilosofie is dan een must. En dat weer betekent het afzweren van vele oude gewoontes en reflexen.

secretariaat@delimes.nl

De Rijnlandweek is een reis met als uiteindelijke bestemming: thuis komen. Thuis bij je gezonde verstand en alles wat je al wist over eigentijds organiseren. Weg bij de aangeleerde managementopvattingen. Deze drie professionals durfden het aan en gingen afgelopen januari mee op reis. Wat heeft het met hen gedaan?

‘Welk pilletje heb jij genomen?’

secretariaat@delimes.nl

In april en mei verzorgden organisatieactivisten Harold Janssen en Jaap Peters met nog drie andere docenten de Expertreeks Transitiekunde voor Springer Media. Bestuurder en directeuren van organisaties in het sociaal domein namen deel om te leren hoe zij op een andere manier kunnen kijken naar de veranderingen binnen hun organisatie. Bestuurders en managers lijken vaak een blinde vlek te hebben voor hun eigen handelen en juist door zo’n expertreeks te volgen krijgen ze een spiegel voorgehouden en komen ze tot noodzakelijk inzichten.

Harold Janssen

Na ‘Het Rijnland Boekje’ (theorie) en ‘Het Rijnland Praktijkboekje’ waarvan er samen ruim 40.000 zijn verkocht is Het Rijnland Veranderboekje een logische keus: hoe kom je van theorie naar praktijk? Een blauw, rood en groen boekje. Het is vanaf 1 juni 2017 verkrijgbaar! Net als de film The Matrix, een trilogie. Deel III heette in 2003 Revolutions, … hier gelukkig een stuk minder gewelddadig en bloederig.

secretariaat@delimes.nl

Pagina's