Nieuws

Bestuurders van organisaties in transitie kunnen hier niet omheen: de Avontuurlijke leergang voor bestuurders in veranderende tijden. Althans, als ze ook op dit moment in de tijd de juiste m/v op de juiste plaats zijn. Op 27 september gaat de tweede editie van start en er zijn kennelijk nog enkele bestuurders die vergeten zijn zich op te geven.

Harold Janssen

Sturing vanuit de voorste linie wordt de norm

De beste verpleeghuizen worden de norm. Dat zijn volgens minister Hugo de Jonge van VWS die verpleeghuizen die het verstandigst met hun geld omgaan. Ze hebben de meeste zorgverleners beschikbaar door geen geld te besteden aan onnodige overhead. Aldus de minister.

Harold Janssen

Honderden Rijnlanders wisselden hun prakijkervaring uit op dinsdag 24 april. Op die dag vond het grootste Rijnland Praktijk Festival van Nederland plaats op Campus Zonheuvel in Doorn. Boordevol voorbeelden van Rijnlands denken en doen uit zorg, onderwijs, bedrijfsleven, overheid en sociaal domein. In de Rijnlandse kijk op de wereld, die kan bogen op een lange traditie, begint organiseren bij de vakmensen in de voorste linie. Zij organiseren zichzelf, al dan niet in de vorm van zelfsturende teams. Daar hebben ze geen managers voor nodig.

Harold Janssen

We gaan Nederland verrijken met een authentieke groep Rijnlandse gidsen voor bestuurder. Die leergang is noodzakelijk geworden nu steeds meer bestuurders in met name het publieke domein kiezen voor de Rijnlandse weg. Dat betekent dat de sturing van de organisatie onverkort ligt bij de voorste linie, dus middenin de samenleving en in cocreatie met bewoner, burger of client. Een consequente uitwerking van die bestduringsfilosofie is dan een must. En dat weer betekent het afzweren van vele oude gewoontes en reflexen.

secretariaat@delimes.nl

De Rijnlandweek is een reis met als uiteindelijke bestemming: thuis komen. Thuis bij je gezonde verstand en alles wat je al wist over eigentijds organiseren. Weg bij de aangeleerde managementopvattingen. Deze drie professionals durfden het aan en gingen afgelopen januari mee op reis. Wat heeft het met hen gedaan?

‘Welk pilletje heb jij genomen?’

secretariaat@delimes.nl

In april en mei verzorgden organisatieactivisten Harold Janssen en Jaap Peters met nog drie andere docenten de Expertreeks Transitiekunde voor Springer Media. Bestuurder en directeuren van organisaties in het sociaal domein namen deel om te leren hoe zij op een andere manier kunnen kijken naar de veranderingen binnen hun organisatie. Bestuurders en managers lijken vaak een blinde vlek te hebben voor hun eigen handelen en juist door zo’n expertreeks te volgen krijgen ze een spiegel voorgehouden en komen ze tot noodzakelijk inzichten.

Harold Janssen

Na ‘Het Rijnland Boekje’ (theorie) en ‘Het Rijnland Praktijkboekje’ waarvan er samen ruim 40.000 zijn verkocht is Het Rijnland Veranderboekje een logische keus: hoe kom je van theorie naar praktijk? Een blauw, rood en groen boekje. Het is vanaf 1 juni 2017 verkrijgbaar! Net als de film The Matrix, een trilogie. Deel III heette in 2003 Revolutions, … hier gelukkig een stuk minder gewelddadig en bloederig.

secretariaat@delimes.nl

Je kunt niet zeggen dat de wereld onveranderbaar is. Na 10 jaar DeLimes (opgericht 1-1-2007) staat het Rijnlands organiseren stevig op de kaart. Vooral als meer dan volwaardig alternatief voor het vaak lukraak toepassen van concepten uit het Angelsaksische repertoire. Het komende decennium zal in het teken staan van het verder terugdringen van het bedrijfsmatig denken uit ons publieke en privé domein.

Harold Janssen

Nieuwe loot aan de stam is Onderwijs & DeLimes. Professionals die professionals bijstaan bij de bevrijding uit de warboel van zaken die juist die plek verstikt hebben, die bedoeld is vrij te zijn van de agenda van anderen. Jan Tolhuijs en Stef van Wickeren zijn de mannen die er - met een indrukwekkende staat van dienst - hun schouders onder zetten. Samen met DeLimes.

Harold Janssen

Samenwerken. Daar begint alles mee. Als je leert ondernemen in een school die vanaf de eerste studiedag een bedrijf is: Mondragón Team Academy. Eerst komt het team en dan pas bedenken wat je gaat ondernemen. Een van oorsprong Fins concept, maar vanuit Baskenland naar hier gebracht. Op 25 januari opent men de poorten in Heerlen. Klik hier voor de website. Finnen en Basken zijn net Rijnlanders…

Harold Janssen

Besturen is toch wezenlijk iets anders gebleken dan managen. Een burger is geen klant en de menselijke waardigheid geen onderwerp voor efficiency-denkers. We zijn op zoek naar nieuwe wegen. Die verandering helpen zijn weg te vinden in een snel veranderende maatschappelijke transformatie, is het onderwerp van de nieuwe leergang 'Nieuwe Wegen voor Bestuurders'. Even een verse shot frisdenken. De bèta-versie is op 23 en 24 februari begonnen en is eigenlijk een dubbel avontuur. Je wordt namelijk zeer nadrukkelijk uitgenodigd wegbereider te zijn voor bestuurders na jou.

Harold Janssen

Honderd miljoen trekt staatssecretaris Martin van Rijn ervoor uit om meer vakmensen in de verpleeghuizen te krijgen. Want met al dat efficiency denken van de voorbije jaren zijn vooral de mogelijkheden voor menswaardige benadering gekaasschaafd. Nu weten vooral management bureaucratieën vaak raad met extra geld, maar daar moet het niet naartoe. Daarom moet ook de manier waarop georganiseerd wordt radicaal anders. DeLimes is trots fors te mogen bijdragen aan deze beweging onder auspiciën van de vereniging van cliëntenraden LOC.

Harold Janssen

Bedrijfswaan, noemt Harold Janssen het in zijn nieuwe boek. Het verschijnsel dat iemand in alles een bedrijf meent te zien. Het schijnt grote groepen te zijn overkomen. Na de val van de Muur ging het snel. Scholen, zorginstellingen, woningcorporaties, gemeentes, zelfs het land werd gerund als een business. Nu we hard uit die waan zijn ontwaakt is het tijd voor herijking van onze bronnen, vindt de auteur. Onze Rijnlandse bronnen. En om terug te keren naar de tijd van voor de dominantie van het bedrijfsdenken. Terug naar de eenvoud van de werkgemeenschap.

secretariaat@delimes.nl

Professioneel filmer Steven Geldof volgde, in opdracht van DeLimes-onderwijs en Flore, gedurende een periode van een jaar het wel een wee op de Pater Jan Smitschool in Heerhugowaard.

Hoe maak ik de geesten rijp voor veranderen?

Wat komen we tegen?

Een intrigerende impressie

Harold Janssen

Wie wil zijn collega’s helpen bij het vinden van nieuwe wegen naar de toekomst? In 2017 begint-ie weer op 21 september; de unieke leergang organisatieherontwikkeling. Vijf blokken van steeds twee intensieve dagen op verrassende locaties. Voor mensen die begrijpen dat het niet om dingen gaat, maar om mensen – om wat wij noemen: kritische succes actoren. En om het ingewikkelde samenspel tussen mensen die richting toekomst bewegen en hen die juist in de remmen gaan. Die de complexe sociale realiteit in organisaties in kracht weten om te zetten.

Harold Janssen

Pagina's