Rijnlandweek voor ondersteuners van 6 t/m 10 januari 2020

Van 6 t/m 10 januari 2020 is de volgende Rijnlandweek. Mede voor ondersteuners. Die komen er in de bestaande veranderaanpakken richting Rijnlands vaak bekaaid vanaf, maar juist voor hen kan bijvoorbeeld de overgang naar zelfsturende teams in de voorste linie een hele bevredigende en inspirerende rol opleveren. En sowieso is de transfer van kennis naar de voorste linie hèt thema van de 21e eeuw en ook daarin kunnen professionals die werken in ondersteunende diensten een glansrol vervullen.

Ook voor deze Rijnlandweek geldt natuurlijk: hij is er eerst en vooral voor jezelf. De herontdekking van de Rijnlandse grondslagen van werken die voelt als thuiskomen. Even een werkweekje weg van de vervreemding die het leven in organisaties vaak met zich meebrengt. We gaan je niet zitten overtuigen of de wet voorschrijven. Wat je ermee gaat doen is helemaal aan jou. Toch één waarschuwing vooraf: je zult er (nog meer) van overtuigd zijn dat je er niet omheen kunt.

Behalve dat deze extra Rijnlandweek een buitenkansje is voor mensen bij ondersteunende diensten, is-ie dat ook voor iedereen die telkens niet kan de eerste week van januari of de eerste week van juli. Hij is ook op een anders-dan-andere locatie: namelijk in Hoevelaken. Team Buitengewoon in combinatie met hotel De Klepperman. Extra aanbiedingen gelden er voor mensen die wel in een werkgemeenschap actief zijn - bijvoorbeeld als verwante of vrijwilliger - en dus niet een werkgever hebben op wiens kosten ze 'op cursus' kunnen. Werkgemeenschappen immers spelen in de Rijnlandse aanpak een cruciale rol. Denk aan vrijwilligers in de zorg, bestuurders van stichtingen en verenigingen, onbezoldigde actievelingen in de wijk, vrijwilligers die actief zijn bij maatschappelijke vraagstukken, noem maar op. Onze samenleving kan niet zonder. En dus verdienen deze mensen een steuntje in de rug.

Weet je zo iemand. Stuur hem of haar dan dit linkje http://delimes.nl/de-rijnlandweek. Verdere informatie via ons secretariaat.

 

Harold Janssen