Nieuws

De mens centraal, in plaats van altijd maar weer de organisatie. Wie wil daar nu niet aan bijdragen? Speciaal voor HR-professionals ontwikkelden wij een state of the art leergang organisatieontwikkeling. En natuurlijk voor iedereen die zich met hen kan meten. Laat je niet afschepen met opgewarmde kliekjes verandermanagement. Er is wat aan de hand in de wereld! We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.

secretariaat@delimes.nl

Deel 5 draagt de titel ‘Dorp in bedrijf. Hoe een werkgemeenschap oude waarden in een eigentijdse jas steekt.’ Ton Baaijens en Anneke Bode verhalen over een initiatief van maatschappelijk ondernemers in het dorpje Leur, vlakbij Wijchen. Lokaal ondernemerschap staat centraal als sleutel tot leefbaarheid en participatie. Onder het motto ‘niet lullen maar poetsen’ zet de stichting Dorp in Bedrijf kleinschalige bedrijvigheid in gang. Burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden worden uitgenodigd om aan te sluiten.

secretariaat@delimes.nl

De Twitter hashtag #HNW staat eigenlijk voor Het Normale Werken. Anders gezegd: Het Nieuwe Werken lukt alleen met Het Nieuwe Organiseren, pardon, Het Normale Organiseren. Wie weer wil weten wat dat ook alweer was, doet er goed aan zich een week lang onder te dompelen in de Rijnlandweek.

secretariaat@delimes.nl

Zoals we gister ook al schreven, er is wat aan de hand in Nederland en elders in de Westerse wereld. Noem het ‘economisme’, ‘rendementsdenken’ of 'amoraliteit'. Het gaat erom dat ieder aspect van ons leven teruggebracht lijkt te worden tot een rekensom. Maar genoeg is genoeg. Er zijn grenzen aan het beschouwen van onze samenleving als een business case. Niet voor niets staan er overal in Nederland burgers en vakmensen op om hun waardigheid en beroepseer terug te eisen.

Esther Barfoot

Er is wat aan de hand in Nederland en elders in de Westerse wereld. Noem het 'economisme', zoals de (nu nog) zeer uitgesproken Groenlinks-leider Jesse Klaver. Of 'rendementsdenken' zoals de studenten die dit voorjaar het Maagdenhuis bezetten. Of 'amoraliteit' zoals Joris Luyendijk. Het gaat erom dat ieder aspect van ons leven teruggebracht lijkt te worden tot een business case, een rekensom. Waarbij de moraal of wat je vindt, steeds minder belangrijk wordt. Getuige onze premier die ouderen die zorg nodig hebben 'afnemers van zorgproducten' noemt.

Esther Barfoot

In een sterke economie is vakinhoudelijke kennis belangrijker dan regeltalent. Maar hoe worden vakmensen weer de baas? Esther Barfoot en Harold Janssen schreven een stappenplan.                                                                                                                                                           Voor een sterke economie moet vakinhoudelijke kennis weer belangrijker worden dan regeltalent, zo stelt Mathieu Weggeman afgelopen zaterdag in nrc.next. Hij legt de vinger op de zere plek, zonder meer.

secretariaat@delimes.nl
  • Verhalen vangen. 
  • Woorden geven aan nog ongrijpbare begrippen. 
  • De onderstroom aan het woord laten. 
  • Waardevolle ideeën verspreiden. 
  • De dialoog op gang houden. 
  • De droom actueel houden. 
  • De toekomst wakker kussen.

Change is changing the conversation. Vandaar DeLimes | Communicatie. 

Vanuit een sterke journalistieke basis, gebruik makend van de juiste crossmediale mix en vernieuwende, activistische werkvormen, helpen Esther Barfoot en Harold Janssen jou en je collega’s de toekomst binnen te stappen. 

Esther Barfoot

Ook de begeleiders zijn er na vijftien afleveringen van de Rijnlandweek nog niet aan gewend. ‘Ik krijg steeds meer het gevoel,’ zegt Harold Janssen, ‘dat ons in het managementtijdperk iets fundamenteels is afgenomen. Een soort zelfbeschikkingsrecht. Het recht om over je eigen leven te mogen gaan. Een recht dat je het grootste deel van je wakende leven moet inruilen voor aansturing. Ik denk dat wij, geboren in het industriële tijdperk− dat juist dankzij de uitvinding van management zo succesvol was−, het effect daarvan onderschatten.

Esther Barfoot

Deel 1 van de Rijnland Reeks is op managementboek.nl het meest verkochte e-book van 2014. ‘Nieuwe tijden, anders organiseren’ − dat ook al vier uitverkochte congressen opleverde − gaat over de noodzaak terug te keren naar de Rijnlandse principes van organiseren om de toekomst aan te kunnen. Inmiddels zijn er 5 delen verschenen in deze Rijnlandreeks. De andere delen die in de serie zijn verschenen, zijn:

Esther Barfoot

En het kan niet op, want ook is opnieuw een artikel van Harold Janssen en Jaap Peters door de lezers van Managementsite.nl uitgeroepen tot een van de meest gewaardeerde artikelen van het jaar. Dit keer ging het om de bijdrage ‘Rijnlands voor de verandering’, waarin de stelling wordt uitgewerkt dat de ambities in het regeerakkoord van het kabinet Rutte/Asscher in feite een oproep vormen om de Rijnlandse weg in te slaan. Maar dat, net als in de meeste organisaties, die ambities vastlopen in oude aanpakken en structuren.

Esther Barfoot

Er was een tijd dat interim betekende: stoere jongens die vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. Ingrijpen en aansturen. Maar die tijd is voorbij. Het nieuwe interim is: de juiste vragen stellen, verbinden en - in de woorden van Jan Tolhuijs, het gezicht van DeLimes Onderwijs, - ‘helpen het noorden en het zuiden te hervinden en vooral de kunst van het navigeren te versterken.’  Op dit moment doet Jan een interim-klus bij een Montessori-scholen in Amstelveen. Een gesprek met Jan over interim.

Esther Barfoot

Wie gaat nou als toerist naar Detroit? Nou, de malloten uit het DeLimes-netwerk. Het congres van het Organizational Development Network (ODN) is ieder jaar een uitstekend excuus voor een ommetje door de Verenigde Staten om te leren over nieuw organiseren aan de overkant van de grote plas. DeLimes-collega Fokke Wijnstra schreef een indringend verslag over zijn ervaringen. Lees deze mooie passages. En er staat ook alweer een nieuwe VS-reis gepland.

 

De stadsregelbewakers staan altijd klaar

Esther Barfoot

Het televisieprogramma Tegenlicht is De Hark Voorbij op het spoor gekomen: het veranderprogramma dat DeLimes vormgeeft samen met de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie. Niet gek: het is een bijzonder veranderprogramma waarbij de politievakmensen zelf hun professionele ruimte leren te organiseren. Zich emanciperen in hun vakmanschap.

Esther Barfoot

Organiseren onder meest extreme omstandigheden die maar denkbaar zijn. Dan pas kun je goed zien wat de verschillende uitgangspunten waarop je een organisatie kunt baseren in de praktijk waard zijn. Jaap Jan Brouwer doet dat in het derde deel van de Rijnland Reeks. En wat blijkt? Het scheelt een factor vijf. In het voordeel van decentrale aansturing wel te verstaan. Wie in deze tijd nog pleit voor centralisatie, moet eerst dit ebook maar eens lezen.

Harold Janssen

Morgen wordt vandaag beslist. Het zijn de slotwoorden van Michel Albert in Capitalisme contre capitalisme uit 1991. Jan Reedijk, die in het tweede deel van de Rijnlandreeks een heldere en leesbare Nederlandstalige samenvatting heeft gemaakt van dit historische werk, haalt de woorden van de Fransman nog maar eens aan. Kiezen we voor het op sociaal en economisch gebied beter scorende Rijnlandse model, of laten we het gebeuren dat het Angelsaksische model steeds meer terrein wint?

Harold Janssen

Pagina's