Lezingen

Het verhaal wil graag gehoord worden. Onze inleiders ook. ;)

Goeroe-verhalen gaan er in als koek, maar beklijven nauwelijks. Echte verhalen uit de praktijk snijden hout. Lezingen van DeLimes combineren het nuttige met het aangename. Nuttig omdat het inhoudelijk doorwrocht is. Het verhaal zit achteraf gezien goed in elkaar. Achteraf want aanvankelijk lijkt het chaotisch te starten (Waar moet dit naar toe?) maar de deelnemer wordt via beelden en 'kleine' verhalen meegenomen. Maatwerk, ook tijdens de lezing wordt de interactie met de aanwezigen niet geschuwd. Aangenaam, humor hoort erbij. Daardoor kan er gezegd worden wat gezegd moet worden. Humor maakt ook de lastige boodschap toegankelijk. Goede lezingen zetten aan tot denken, maar vooral ook tot na-denken. En dat is ook precies onze bedoeling.