Wie wij zijn

Adviseurs die zich niet gedragen als adviseurs. Wat haalt u in huis? Wij zetten onze kennis liever anders in, namelijk door uw mensen (weer) in hun kracht te zetten.

Hoe werken wij? We 'sturen' minder op inhoud maar meer op proces. Zet de juiste mensen bij elkaar en het gebeurt (trust the process)! Dat vraagt enige selectie vooraf wie van de organisatie wordt meegenomen in het organisatie(her)-ontwikkelingstraject. Soms is het handig te starten met werken 'aan eenheid van opvatting' onder de leidinggevenden, soms beginnen we direct met voorzichtig de regie terug te geven aan de professionals op de werkvloer. In beide gevallen gaat het over de juiste maatvoering van loslaten en regie oppakken. Ervaring leert dat bij complexe veranderprocessen (transformatie) een mengvorm van mensen uit uw organisatie en ons netwerk ideaal is. Daarmee wordt 'de Rijnlandse kennis' gelijktijdig geborgd in uw organisatie en wordt voorkomen dat wij zaken vanaf 'de tekentafel' bedenken. 

In 2013 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onze aanpak laten optekenen door een illustrator (Bas Kohler) in het kader van het stimuleringsprogramma voor organisaties in de langdurige zorg. Die aanpak kunt u hieronder zien. Mocht u dat nou niet meteen begrijpen en een verdere toelichting nodig hebben, dan bent u vanzelfsprekend welkom op ons kantoor in Zwammerdam.

Deze site werd gevuld in de Moestuinzaal van Villa Augustus in Dordrecht in het laatste weekend van 2013.