Opleidingen

Al enige tijd groeit het onrustige gevoel dat we op de verkeerde weg zitten. De paradoxen stapelen zich op. Organisaties verbeteren bijvoorbeeld leidt vaak helemaal niet tot beter organiseren. Het overgrote deel van ons georganiseerde leven hoort helemaal niet in organisaties thuis. Bijvoorbeeld de zorg voor onze vergrijzende medemens. In breder verband zijn we al geruime tijd getuige van de ineenstorting van een wereldorde. De Verenigde Staten, onder wier vleugels ons deel van de wereld weer hebben kunnen opbouwen, hebben het contract opgezegd. Daarmee komt ook een einde aan de enorme invloed op zowel alles in ons land.  Met name ook op de manier van organiseren. Het alternatief dient zich ook al geruime tijd aan. Dat alternatief heet Rijnlands. Daar lijkt verder geen ontkomen aan.

De drie beste adviezen die we je kunnen geven als je besluit de Rijnlandse weg in te slaan? 1. Oefenen. 2. Oefenen. 3. Oefenen. Logisch eigenlijk. Rijnlands organiseren is gemakkelijk te begrijpen. Er bestaan verrassend dunne boekjes over en je hebt al snel het idee dat het allemaal toch zo logisch is, een kwestie van gezond boerenverstand. Maar dan… dan is het zaak het echt in de vingers te krijgen. En zoals met elk vak doe je dat door te oefenen, oefenen, oefenen. Als we het dan over Rijnlands hebben niet echt een verrassende conclusie natuurlijk…

Hiernaast zie je een aanbod om je op weg te helpen. Beetje afhankelijk van waar je aan toe bent of de uitdaging waarvoor je je gesteld voelt. Of gewoon waar je nieuwsgierigheid je voert natuurlijk.

De Rijnlandse ontdekkingsreis begint vaak met een gevoel van thuiskomen. Misschien was er een gevoel van vervreemding als gevolg van een wat al te ver doorgevoerde bedrijfskundige logica, een gevoel van frustratie wellicht door al die afvinklijstjes waarmee anderen vat proberen te krijgen op jóuw werkelijkheid, of misschien zelfs een gevoel van schaamte dat je steeds andere dingen moet doen dan je professionele hart je ingeeft. Of was er toch dat verlangen, dat verlangen om de werkelijkheid, die mens van vlees en bloed, de bedoeling weer voorop te krijgen?

Kies in dat geval voor de Rijnlandweek. Even een week om de boel weer rustig op z’n plek te krijgen, jezelf weer even intern uit te lijnen. Waar niet de organisatie centraal staat, maar de mens. En de verbinding met die anderen om iets voor elkaar te krijgen dat ertoe doet. Zo’n groep mensen vormt een werkgemeenschap en dat valt vaak helemaal niet samen met het begrip organisatie.

Heb je niet zoveel tijd en wil je toch zeker weten dat je geen valse start maakt, doe dan de de tweedaagse starterskit. Daarin behandelen we de meest basale uitgangspunten die je uit de meeste valkuilen zullen houden. We noemen maar wat: zelfsturende teams implementeren in een verder ongewijzigde context...

Al gauw doemt de vraag op hoe je de omgeving zo kunt veranderen dat Rijnlands organiseren ook wat vaker of beter lukt. En ook graag met een beetje consistentie. Want in zo’n periode worden de meest uiteenlopende dingen geprobeerd, van losse dingen uit een boek of cursus, aanpakken die elders wèl zijn gelukt en dikke beleidsnota’s, tot ouderwetse reorganisaties en verandermanagement. Het gevolg is dat de verwarring zo groot wordt dat de verandering waar menigeen zo naar lijkt te hunkeren juist doodslaat in plaats van doorzet.

Voor mensen die in die verwarring betekenisvol willen zijn, hebben we wat veranderkundig aanbod. Toegespitst op de rol van waaruit je dat aanvankelijk zult benaderen. Ben je bijvoorbeeld bestuurder of heb je een rol die daar dicht tegenaan schuurt of gewoon anders heet (gemeentesecretaris bijvoorbeeld), dan hebben we een mooi avontuur voor je in petto. Je maakt mee waar je anderen toe wilt verleiden.

Ben je stafmedewerker – P&O’er bijvoorbeeld – en wil je een faciliterende, ondersteunende rol spelen voor iedereen die zo in verwarring is, schrijf dan in voor de leergang Nieuwe Wegen. Helemaal ideaal is als je gelijk opgaat met je bestuurder in die andere leergang. Daarin komen dezelfde onderwerpen voorbij, alleen vanuit een ander perspectief. Dat is heerlijk sparren als je weer terug bent op de zaak.

Ben je adviseur of coach, dan is er de leergang Gidsen voor bestuurders. Die gaat niet zozeer op zoek naar Nieuwe wegen, maar juist naar gebaande paden. Zo is men in de langdurige zorg erg ver met concepten als zelfsturende teams. Vaak toch ook een beetje afgekeken van elkaar en dan kan gezonde twijfel over de ingeslagen weg misschien toch geen kwaad, terwijl diezelfde weg even zo goed gebaat is bij interne consistentie.

Wie de bestaande ordening als uitgangspunt kiest, komt vaak op het spoor van een in-company traject. Laten we daarbij eens een onderscheid maken tussen (1) de voorste linie - daar waar de bedoeling van de organisatie zijn vorm krijgt - (2) de achterste linie - daar waar specialisten werken die de voorste linie ondersteunen - en (3) de mensen die zich primair bekommeren om de continuïteit van de organisatie.  Drie groepen in organisaties die elkaar niet zelden in een ijzeren omhelzing vasthouden.

Je zou het dan bijvoorbeeld over vakmanschap kunnen hebben; hoe manifesteert zich dat in de verschillende groepen en hoe veranderen de verwachtingen van elkaar? Vanuit de gewoonte om aan management development te doen, wordt echter vaak gekozen voor de invalshoek leiderschap. Ook een prima invalshoek om je eigen rol en overtuigingen eens kritisch tegen het licht te houden in de context van een veranderende wereld. Zowel diepgang als nuchterheid houden we daarbij in de gaten.

Veel aandacht gaat in de Rijnlandse traditie uiteraard uit naar de voorste linie (soms zelfs zoveel dat men de beide andere groepen vergeet op tijd mee te nemen in de verandering). Voor hen ontwikkelden we het concept De Oefenruimte. Dat is een speciale plek waarin wordt gepraat over hoe de praktijk het best georganiseerd kan worden en hoe je het beste de kennis en de specialiteit van anderen binnen en buiten de organisatie kunt benutten. Oefenen, oefenen, oefenen – daar zijn we weer. Vanuit de thema’s vakmanschap, verbinding, vertrouwen en inspiratie.

Heel louterend en leerzaam is het ook om eens buiten de deur te kijken. Hoe doen andere vakmensen het in heel andere contexten het? Expedities noemen we dat. Een keer per jaar organiseren we zelfs een speciale praktijkdag. En we hebben een speciale oefenruimte in Hoevelaken, waar basisvaardigheden op het gebied van samenwerking kunnen worden aangescherpt – de basis van Rijnlands organiseren.

Onvermijdelijk komt het idee: nou weten we het wel. Fijn. Even vasthouden dat gevoel. Maar het duurt nooit lang. Er is altijd nog de praktijk die steeds verandert en anders wel de tijdsgeest. Bovendien, als je aan het leren bent ontdek je meer vragen dan antwoorden. Daarom hebben sinds kort ook een aanbod onder de noemer De 2e Verdieping. Korte modules die steeds een onderwerp op creatieve en inspirerende wijze verder uitdiepen. In principe eenmalig, dus wees er op tijd bij.

 

 

 

Als de besturing van een organisatie omkeert - en dat doet-ie bij Rijnlands organiseren - dan gaat vrijwel alles anders dan je denkt. Als je het stuur naar links beweegt, gaat het wiel naar rechts... Enfin, probeer het maar. Het is in elk geval twee van onze cursisten gelukt.