In-company

Wie de bestaande ordening als uitgangspunt kiest, komt vaak op het spoor van een in-company traject. Laten we daarbij eens een onderscheid maken tussen

(1) de voorste linie - daar waar de bedoeling van de organisatie zijn vorm krijgt -

(2) de achterste linie - daar waar specialisten werken die de voorste linie ondersteunen - en

(3) de mensen die zich primair bekommeren om de continuïteit van de organisatie.  

Drie groepen in organisaties die elkaar niet zelden in een ijzeren omhelzing vasthouden.

Je zou het dan bijvoorbeeld over vakmanschap kunnen hebben; hoe manifesteert zich dat in de verschillende groepen en hoe veranderen de verwachtingen van elkaar? Hoe verandert dat als we in plaats van centrale sturing overgaan op sturing vanuit de voorste linie?

Vanuit de gewoonte om aan management development te doen, wordt echter vaak gekozen voor de invalshoek leiderschap. Ook een prima invalshoek om je eigen rol en overtuigingen eens kritisch tegen het licht te houden in de context van een veranderende wereld. Zowel diepgang als nuchterheid houden we daarbij in de gaten.

In-company trajecten zijn uiteraard maatwerk. We vinden het plezierig, zoniet noodzakelijk, om het ontwerpen ervan samen te doen.

Wat intensievere trajecten zijn wij gewoon af te sluiten met een Meesterproef. Zonder nu een kwalitatieve norm te willen stellen, willen we toch graag dit filmpje delen. Hij is gemaakt door twee managers van Amstelring, een organisatie voor zorg aan huis, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Amsterdam en de regio Amstelland De Meerlanden. Ze namen deel aan een, wat zij zelf noemden leiderschapstraject, waarin in tien sessies vanuit even zovele invalshoeken naar Rijnlands organiseren werd gekeken.