Veranderen

Veranderen heb je in soorten maten. Je wilt iets invoeren, iets implementeren. Dan volstaat een eenvoudige projectaanpak. Let wel, het kan behoorlijk ingewikkeld worden, dat wel, maar dat is nog iets anders dan complex. Lange tijd is geprobeerd complexe veranderingen, zoals cultuurprogramma's ook op een projectachtige wijze aan te sturen. Tot mislukken gedoemd, meestal. En als het dan lukt, beklijft het resultaat niet of slecht.

Complexe veranderingen - en veranderen van Angelsaksisch naar Rijnlands is er zo een - vereisen een aanpak die daarmee in overeenstemming is. Derde orde veranderkunde, noemen wij dat. Daarin is DeLimes gespecialiseerd als geen ander. Organisatieherontwikkeling. Er is geen beter woord.

In een bijdrage op managementsite.nl geven Harold Janssen en Jaap Peters een door de lezers hoog gewaardeerd overzicht van de verschillende visies op veranderen.

Een prachtig voorbeeld van herontwikkeling is de transformatie van de watertoren van Dordrecht in Villa Augustus. Een heerlijk en bijzonder hotel met dito restaurant, waar we het laatste weekend van 2013 veel inspiratie opdeden. Eingenlijk verschilt onze aanpak niet zo heel veel van die van de ploeg die deze methamorfose mogelijk maakte. Kies een helder uitgangspunt, zit er bovenop, werk met vaste mensen en met mensen die spontaan komen meedoen, maak alle aspecten en alle details even belangrijk.