Organisatieactivisme

Wereldwijd wordt erkend, dat in de klassieke manier van organiseren het potentieel van mensen onvoldoende tot zijn recht komt. Mensen worden vooral gevraagd compliant te zijn. ‘Hou je aan de regels en procedures’, lijkt het devies. Gelijk met deze ontwikkeling is echter ook de effectiviteit van organisaties afgenomen. En dat is jammer, want er is nog zoveel ongebruikt potentieel.

Een bezoeker van onze lezingen zei ooit: “U bent eigenlijk organisatieactivist. U activeert ons denken.” Dat is precies wat we proberen te bereiken. We reiken taal, beelden en werkvormen aan, die de klant aanzetten tot nieuwe gedachten en nieuw gedrag over organiseren, organisaties en de eigen rol daarin. En daarmee schakelen we een groter potentieel aan met een veel breder en rijker denk- en gedragsrepertoire dan het geval is als we mensen slechts vragen te doen wat hun gezegd of voorgeschreven wordt.

Wij ervaren de titel organisatieactivist als geuzennaam. Het sterkt ons te staan voor ons gedachtengoed: Rijnlands organiseren, waarbij het ontwikkelen van vakmanschap, vertrouwen en verbinding in organisaties centraal staat. Daarin proberen we zo congruent mogelijk te zijn. Kennelijk ervaren onze klanten dit als een inspirerend en vernieuwend.

In 1911 stelde Taylor: Vroeger stond de mens centraal, in de toekomst moet het systeem voorop worden gesteld. Deze radicale omkering was logisch. In die tijd. Terug naar de onze moeten we vaststellen dat er opnieuw sprake is van een radicale omkering. De mens moet weer voorp. Alleen die hardnekkige gewoontes...