Boeken

Rijnlands Organiseren

Ga aan de slag met het Canvas Rijnlands Organiseren en leg je organisatie in handen van de vakmensen 'in de voorste linie'. Zij zijn bepalend voor je succes.

De afgelopen 40 jaar is Nederland overspoeld met het Amerikaanse management-denken. Het leidde tot meer managers, een wildgroei aan stafdiensten en abstracte bestuursstructuren die losgezongen waren van de praktijk. Na de kredietcrisis ontstond er een tegen beweging, waarin aandeelhouderswaarde plaatsmaakt voor maatschappelijke waarden.

Rijnlands organiseren beschrijft het Rijnland Model waarin medewerkers niet de ‘human resources’ zijn in handen van managers. De organisatie ligt juist in handen van de vakmensen die zelfstandig beslissingen nemen en dankzij hun werkzaamheden ‘in de voorste linie’ bepalend zijn voor het succes. Zelfsturing, samenwerking, oefenen en leren, spelen in Rijnlandse organisaties een belangrijke rol.

Lees verder

 

Het Grote Rijnlandboekje

Tien jaar geleden publiceerden Jaap Peters en Mathieu Weggeman het eerste Rijnlandboekje, dat meteen een doorslaand succes werd. Kennelijk was de tijd rijp voor een handzaam boekje dat een lans brak voor een manier van organiseren en besturen die menselijker en duurzamer was dan het Angelsaksische model, waarvan de uitwassen ons kort daarvoor in de kredietcrisis hadden gestort. Na het eerste boekje verschenen er nog twee: een over Rijnlands organiseren in de praktijk en een over veranderen op zijn Rijnlands.

Ter gelegenheid van dit jubileum, maar vooral omdat Rijnlands organiseren nog niets aan relevantie heeft ingeboet, verschijnen deze drie boekjes nu voor het eerst gebundeld in één uitgave. Ideaal voor wie het Rijnlands model in één keer uitgelegd wil krijgen: de aanleiding, geschiedenis en betekenis ervan, maar ook de uitwerking en de toepassing. De auteurs schreven speciaal voor deze
gelegenheid een nieuw voorwoord, waarin ze de hoofdthema’s uit de drie boekjes nader in context plaatsen.

Het Grote Rijnlandboekje

 

 

 

Het Rijnland Veranderboekje

Verandermanagement op z’n Rijnlands. Het thema werd al eerder aangestipt, maar is inmiddels zo centraal komen te staan in onze organisaties dat het een uitwerking verdient in een apart boekje. Vrijwel alle theorie over verandermanagement gaat ervan uit dat het proces topdown moet worden ingevoerd.

Dat het middel daarmee het doel dwarsboomt, is evident voor wie Rijnlands denkt: je moet juist ruimte geven aan de professionals op de werkvloer, die als eerste zien welke kant het op moet. Peters en Weggeman leggen op hun puntige, heldere manier uit hoe het beter kan. Bij Rijnlands veranderen vallen doel en middel samen; het proces gaat sneller, het resultaat is duurzamer en het werk wordt er een stuk leuker op.

 

De Hark Voorbij

De hark in dit boek staat symbool voor de managementbureaucratie. Er is een hele wereld waarin die hark niets te zoeken heeft. Dat is de wereld van de vakmensen met genoeg verstand om het werk zelf te regelen. De tijd van de hark is sowieso voorbij.

In dit boek lees je hoe je deze en andere inzichten – de fundamenten onder het Rijnlands denken – kunt interpreteren en toepassen in je eigen organisatie.

 

E-Book. Dorp in Bedrijf - Hoe een werkgemeenschap oude waarden in een eigentijdse jas steekt

De samenleving is aan verandering onderhevig. Zij kantelt van een centraal georganiseerde naar een decentrale, van onderop gestuurde samenleving. Een transformatie naar een netwerksamenleving waarin waarden als ‘samenredzaamheid’, ‘coöperatie’ en ‘kringlopen sluiten’ centraal staan. Maar wat gebeurt er nu echt?

In dit vijfde deel van de Rijnland-Reeks, geschreven door Anneke Bode, Ton Baaijens) wordt een lokaal initiatief beschreven, waaruit blijkt dat burgers zelf vorm geven aan een duurzame en waardevolle manier van samen leven en samen werken. De stichting Dorp in Bedrijf zet in wisselende netwerken van burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden kleinschalige bedrijvigheid in gang. Met enthousiasme, inspiratie en creativiteit. Maar ook met vallen en opstaan.

Little snoop mouse

De Snuffelmuis is nu ook in een Engelse vertaling verschenen: Little snoop mouse. How change really works.

This booklet is for anyone who works in a workplace where change is taking place. Or should be taking place. In fact it works the same way everywhere. The author is a professional in this field. He re-develops organizations that want to turn their back on the unlimited rule of shareholder value and reinstate values such as craftsmanship, connectivity, trust and inspiration. Els Visser made the drawings to accompany the story.

Order the book by  DeLimes

 

T-shirt De Snuffelmuis

T-shirt De Snuffelmuis, maten M, L en XL

€ 12,50 per stuk inclusief BTW, exclusief verzendkosten

Bestel het t-shirt bij DeLimes

De Snuffelmuis

Over hoe het echt werkt: 'veranderen'.

Dit boekje is voor iedereen die werkt en waar op het werk weleens wat verandert. Of zou moeten veranderen. Ach, eigenlijk werkt het overal wel zo. Auteur Harold Janssen houdt zich er bij DeLimes beroepshalve mee bezig. DeLimes herontwikkelt organisaties die verder willen op basis van vakmanschap, verbinding, vertrouwen en inspiratie. Els Visser maakte er de tekeningen bij.

Helaas niet meer leverbaar.

E-Book. Rijnlands transformeren. Het gebeurt als je het door hebt

Deel 4 draagt de titel Rijnlands transformeren, het gebeurt als je het doorhebt. Organisatieadviseur Hans  Uijen, een bekende in ons netwerk, tekende ervoor. Dit vierde deel van de Rijnland-Reeks gaat dieper in op: hoe doe je dat nou, Rijnlands transformeren of transformeren naar Rijnlands organiseren? Er worden een aantal fundamentele alternatieven voor denken en doen beschreven. Deze kritische succesfactoren zijn nodig om succesvol te transformeren

Het pragmatisch geschreven boekje bevat tal van handvatten en vooral vragen die je jezelf kunt stellen om aan de gang te gaan met jouw eigenste rol in de transformatie die wij meemaken.

Deel 1 staat regelmatig bovenaan de lijst van best verkopende ebooks op managementsite. Nieuwe tijden, anders organiseren was er ook het best verkochte ebook van 2014. Ook de deel 2 van Jan Reedijk (Twee vormen van kapitalisme) en deel 3 door Jaap Jan Brouwer (Klein binnen groot) vormen onmisbare literatuur voor iedereen die beslagen ten ijs wil komen als hij het woord Rijnlands in de mond neemt. En begin er maar snel aan, want deel 5 wordt in het vroege najaar van 2015 verwacht.

E-book 'Twee vormen van kapitalisme'. Deel 3 Rijnland-reeks. Jan Reedijk

Morgen wordt vandaag beslist. Het zijn de slotwoorden van Michel Albert in Capitalisme contre capitalisme uit 1991. Jan Reedijk, die in het tweede deel van de Rijnlandreeks een heldere en leesbare Nederlandstalige samenvatting heeft gemaakt van dit historische werk, haalt de woorden van de Fransman nog maar eens aan. Kiezen we voor het op sociaal en economisch gebied beter scorende Rijnlandse model of laten we het gebeuren dat het Angelsaksische model steeds meer terrein wint? 

Inmiddels is het steeds meer mensen duidelijk wat het antwoord op deze vraag moet zijn. Voor menigeen was daar wel een crisis voor nodig. Die crisis, die uiteindelijk in 2008 in zijn volle omvang bereikte, zag Albert in 1991 al aankomen. Zijn indringende waarschuwing maakt herlezing ervan in het ebook van Jan Reedijk des te prangender. De in Frankrijk levende auteur en DeLimes-man van het eerste uur heeft er bovendien tal van inzichten aan toegevoegd van na 1991, waardoor de keuze voor Rijnlands des te onontkoombaarder wordt. Een must read derhalve voor iedereen die het woord Rijnlands in de mond neemt.

Download Twee Vormen van Kapitalisme voor 4,95. 

E-book 'Klein binnen groot'. Deel 2 Rijnland-reeks. Jaap Jan Brouwer

Organiseren onder meest extreme omstandigheden die maar denkbaar zijn: het slagveld. Dan pas kun je goed zien wat de verschillende uitgangspunten waarop je een organisatie kunt baseren in de praktijk waard zijn. Jaap Jan Brouwer doet dat in het derde deel van de Rijnland Reeks. En wat blijkt? Het scheelt een factor vijf. In het voordeel van decentrale aansturing wel te verstaan. Wie in deze tijd nog pleit voor centralisatie, moet eerst dit ebook maar eens lezen.

De relative battlefield performance, zoals dat in de krijgskunst heet, was tijdens het eerste treffen tussen Duitse en Amerikaanse troepen in de Tweede Wereldoorlog maar liefst 5,0. Wat inhoudt dat tegenover elke gewonde of gedode Duitser 5 gewonde of gedode Amerikaanse soldaten stonden. Je zou zeggen dat de geschiedenis hier het Angelsaksische model een nekslag toediende. Maar het centralistische Amerikaanse besturingsconcept werd juist rigoureus aangescherpt. In een buitengewoon boeiende relaas schetst Jaap Jan Brouwer hoe door de eeuwen heen het denken over organiseren in de Angelsaksische wereld en de Rijnlanden steeds verder tegenover elkaar zijn komen te staan. En passant maakt hij gehakt van de Hollywood-versies van deze oorlog die nog steeds de ronde doen.

Klein binnen Groot staat boordevol lessen over hoe grote organisaties hun wendbaarheid kunnen vergroten in een steeds complexer wordende wereld. Die lessen, hoe oud ook, zijn verrassend actueel. Het gaat over onderwerpen als ‘zelfsturende teams’, klein binnen groot’, ‘klein buiten groot’, ‘netwerken en netwerkregie’, ‘omgaan met complexiteit, ‘up front acteren’. Het lijkt alsof we een nieuwe wereld zijn binnen getreden, maar in werkelijkheid zijn dit onderwerpen waar al eeuwenlang m.n. in militaire organisaties mee wordt geworsteld. 

Download Klein binnen groot voor € 4,95. 

 

E-book 'Nieuwe tijden, anders organiseren'. Deel 1 Rijnland-reeks. Jaap Peters, Harold Janssen

De tijd van uitdijende managementbureaucratieën is voorbij. Zeker als het niet in de eerste plaats gaat om geld verdienen, zoals bij onderwijs, zorg, gemeente en politie, kosten organisaties aan overhead meer dan ze opleveren. De ‘new’ Michael Porter gaat nog verder: het bedrijfsleven verdient geld door maatschappelijke problemen te veroorzaken. We hoeven maar aan de bankencrisis te denken.

 

Organisaties zijn bovendien lang niet altijd handig ingericht, zo weet elke vakman (m/v). We keren weer terug naar het primaat van de ‘werkgemeenschap’, waar vakmensen onderling samenwerken. Het concept ‘organisatie’ als uitgangspunt van het handelen zit ons daarbij danig in de weg. Dit eerste deel in de Rijnland-Reeks gaat over de vraag hoe we ze weer aan de praat krijgen, die werkgemeenschappen. En hoe organisaties daarbij dienstbaar kunnen zijn.

Betoogd wordt dat alleen Rijnlandse organisaties in staat zijn de uitdaging met de tijdgeest aan te gaan. We overdrijven niet! Maar pas op: wie naar Rijnlands wil overschakelen, moet ook het veranderproces zelf Rijnlands inrichten. Dat is met het concept ‘organisatie’ tussen je oren nog een hele puzzel. Maar het is de moeite meer dan waard.

Het is het eerste ebook in de Rijnland-Reeks. De reeks wordt regelmatig aangevuld met nieuwe ebooks. 

Meepraten en op de hoogte blijven van de Rijnland-Reeks? Volg op twitter de hashtag #rijnland20 en meld u aan bij hetrijnlandboekje20.ning.com.

Inleiding in chaosdenken

Chaos is een scheldwoord dat we gebruiken als zaken helemaal uit de hand dreigen te lopen. Het is zowat het laatste dat je elkaar toewenst. Chaos is slecht, en moet ten koste van alles worden vermeden. Tegenover chaos staat orde. Orde is goed en vormt de basis van alle vooruitgang in onze samenleving. Maar niet voor lang meer.

De nieuwste inzichten tonen aan dat dit standpunt dringend aan herziening toe is. Langzaam maar zeker dringt het besef door, dat chaos en orde geen tegenstellingen zijn, waaruit moet worden gekozen. Chaos en orde zijn twee kanten van eenzelfde medaille, en vormen samen een bron van creativiteit.

 

Prijs € 15,-- inclusief BTW exclusief verzendkosten

Niets nieuws onder de zon en andere toevalligheden e-book

Strategie is niets meer of minder dan achteraf het genie erin naaien.' Het vernuft van de strategie zit in het 'toeval', een spontaan antwoord op een domme vraag van een slimme klant en krijgt achteraf de juiste betekenis door herkadering van de feiten. Strategiesessies zijn vaak niet meer dan goedbedoelde jaarlijkse rituelen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, om vervolgens als een kudde het ravijn in te lopen en de illusie te suggereren van 'we are in control'.

Niets is minder waar. De cd-industrie heeft Internet (MP3) niet onder controle, politiek Den Haag heeft even geen antwoorden op wat er in het land precies aan de hand is, een papiervernietiger is in staat het imago van de complete accountantsbranche te grabbel te gooien. De Nederlandse Spoorwegen zien helaas geen kans de treinen op tijd te laten rijden, de winst van KLM staat door een dag staken onder druk.

De wereld staat op zijn kop en met 'mainstream' benaderingen over strategie komen we niet meer weg.
'Terug naar de core business', 'beter je best doen' en de zoveelste fusie zijn UIT.
Twijfels? De Titanic werd gemaakt door professionals, de Ark van Noach door amateurs.

Zie ook www.nietsnieuwsonderdezon.nl.

Intensieve Menshouderij

Dit boek gaat over de wijze waarop wij organisatie inrichten: 'Hoe produceren wij het organiseren?' Organisaties worden ingericht volgens bepaalde principes. Daarbij is sprake van een systematisch wegnemen van vrijheidsgraden van de medewerkers op de werkvloer als standaard organisatiepatroon, als dan niet met behulp van ICT, terwijl het topmanagement/het regime zich juist steeds meer vrijheidsgraden toeeigent. Tevens belicht dit boek de gevolgen daarvan. 'Mensen worden niet ziek van werken, wel van de wijze waarop werk is georganiseerd'.

Om deze 'intensieve' manier van leven en werken te beschrijven, is een voor de hand liggende metafoor gekozen. Een metafoor die de relatie legt tussen de inrichting van de intensieve landbouw en 'intensieve' organisaties. De parallellen zijn frappant. De landbouw is inmiddels bezig met een ingrijpend transformatieproces. De Intensieve Menshouderijen uit AEX-land zijn echter nog niet zover. Ze nemen als virtuele machines de macht over van mens en staat en we staan er machteloos bij te kijken.

We voelen op onze klompen aan dat het ergens niet klopt. Maar waar gaat het nu precies mis? Er gloort echter hoop. Het laatste hoofdstuk beschrijft verschillende stadia van duurzaamheid en er wordt ingegaan op de droom van het organisch organiseren.

Bij welke reorganisatie werk jij?

Managen is fundamenteel wat anders dan organiseren! Bij managen gaat het om een gedachte werkelijkheid (B) uit te rollen over de realiteit van alledag (A). Als dat correct is gebeurd, dat wil zeggen conform de planning, dan zeggen we dat het goed is gemanaged. We vinken het af en vinden dat het daarmee klaar en afgehandeld is. Maar waarom blijven organisaties dan toch steeds weer tegen dezelfde problemen aanlopen? Waarom steeds weer opnieuw al die reorganisaties? De kernvraag zou moeten zijn: we hebben de vinkjes gezet, maar is het nu ook echt goed georganiseerd? Werkt het als geheel? En werkt het ook goed in de praktijk? De Jeugdzorg, met soms wel twintig hulpverleners rond een kind, is een prachtig, maar pijnlijk voorbeeld. Hoe krijgen we de organisatie bij de klant en niet hoe krijgen we de klant (aangepast) bij de organisatie?

In 'Bij welke reorganisatie werk jij?' willen de auteurs de lezer een visie op organiseren en op managen aanreiken. De auteurs laten veel praktijkvoorbeelden de revue passeren, die goed zijn gemanaged maar slecht georganiseerd. Wat is er fout gegaan en hoe zou dat beter kunnen? Zij putten daarbij uit voorbeelden uit de profit- en not-for-profitsector. 'Bij welke reorganisatie werk jij?' is een inspirerend boek dat is voorzien van prachtige foto's, kritische artikelen en verdiepende interviews. Het biedt heldere inzichten en helpt u aan de hand van actuele thema's uw organisatie menselijker, klantgerichter en efficiënter te organiseren.

Nieuw Europees Organiseren

De afgelopen jaren publiceerden Jaap Jan Brouwer en Jaap Peters regelmatig over de tegenstellingen tussen de Anglo-Amerikaanse en Europese wijze van organiseren. In dit boek hebben zij hun krachten gebundeld en staat de vraag hoe Europese organisaties er nu precies uitzien centraal. Na een korte schets te hebben gegeven van de wereld waarin we op dit ogenblik leven, lopen ze de verschillende organisatiethema's in samenhang langs. Telkens wordt vanuit een Europees perspectief naar de missie, visie en strategie van de organisatie en naar de inrichtingsvraagstukken op het terrein van structuren, systemen, mensen en cultuur gekeken.

Zo schetsen zij een beeld van het type organisatie dat veel beter bij onze identiteit past dan het decennialang omarmde Anglo-Amerikaanse model. Een organisatie waarin de nadruk niet langer op het creëren van aandeelhouderswaarde ligt, maar waarin de passie van vakmensen als de bron van het organiseerproces wordt gezien. Daarmee is dit boek de brug van de geplande naar de echte wereld: de wereld van het Europese organiseren in de 21e eeuw.

Jaap Jan Brouwer is organisatieadviseur en auteur van een aantal succesvolle boeken, waaronder Angelsaksen versus Rijnlanders, Militaire innovaties voor dagelijks gebruik en Organiseren in een veranderende wereld. In het dagelijks leven is hij verbonden aan DeLimes, een netMerk op het terrein van organisatieontwikkeling. Jaap Peters is auteur van de bestsellers Intensieve menshouderij, Het Rijnland boekje en Bij welke reorganisatie werk jij? Hij is als organisatieactivist en 'berater' verbonden aan DeLimes. In 2007 was hij medeoprichter van het kwartaalmagazine Slow Management.

Het Rijnland Praktijkboekje

In een Rijnlands bedrijf is weinig hiërarchie, de staf is dienend in plaats van sturend, het leiderschap is gericht op het bevorderen van autonomie en vakmanschap. Niet de aandeelhouder komt op de eerste plaats, maar de professional op de werkvloer. Het is een bedrijf waar je trots op kunt zijn en waar vaklieden met plezier werken.

Dit logische vervolg op het succesvolle 'Rijnlandboekje' beschrijft hoe u uw eigen organisatie Rijnlands kunt inrichten, met mooie voorbeelden uit onder meer onderwijs, bedrijfsleven en zorg.

Het Rijnland Boekje

Het Rijnland-model is volop in het nieuws. Zeker nu de kritiek op het Amerikaanse (Angelsaksische) kapitalistische systeem dagelijks de voorpagina's haalt, wordt de roep om een andere wijze van besturen en bedrijfsvoering sterker.

Maar wat betekent dat nu, 'Rijnlands'? De term heeft door de jaren heen in de praktijk een specifieke invulling gekregen. Jaap Peters en Mathieu Weggeman leggen u in dit boekje op een overzichtelijke en inzichtelijke manier de kernpunten uit van wat zij de Rijnlandse stijl noemen.