Nieuwe wegen voor bestuurders

Besturen is toch wezenlijk iets anders gebleken dan managen. Een burger is geen klant en de menselijke waardigheid geen onderwerp voor efficiency-denkers. We zijn op zoek naar nieuwe wegen. Die verandering helpen zijn weg te vinden in een snel veranderende maatschappelijke transformatie, is het onderwerp van de nieuwe leergang 'Nieuwe Wegen voor Bestuurders'. Even een verse shot frisdenken. De bèta-versie is op 23 en 24 februari begonnen en is eigenlijk een dubbel avontuur. Je wordt namelijk zeer nadrukkelijk uitgenodigd wegbereider te zijn voor bestuurders na jou.

Vijf blokken van steeds twee intensieve dagen op verrassende locaties. Voor mensen die begrijpen dat het niet om dingen gaat, maar om mensen – om wat wij noemen: kritische succes actoren. En om het ingewikkelde samenspel tussen mensen die richting toekomst bewegen en hen die juist in de remmen gaan. Die de complexe sociale realiteit in organisaties in kracht weten om te zetten. Precies op dat punt begint de derde orde veranderkunde.

Frisdenken doen we uiteraard in een steeds andere verfrissende omgeving. En bovendien op een verfrissende manier. Een manier waarop ons rationele brein het helpertje is van ons creatieve brein, zoals Einstein ons al voorhield. Veranderen gaat over rechts, is dan ook de slogan bij deze leergang.

Hij is gemodelleerd op onze bestaande leergang voor HR-professionals. De onderliggende theorie, methodologie en inzichten zijn immers niet anders – alleen de rol is dat. Daarom zoeken we steeds naar een zo breed mogelijk samengesteld gezelschap. Hoe groter de verschillen, hoe meer je ook van elkaar leert. Maar bedrijfsdenkers zitten er niet tussen.

De inschrijving voor 2018 is geopend. Zie hier voor de brochure en klik voor informatie over de Leergang voor HR Professionals hier.

Harold Janssen