Petrouschka Wind-Werker Rijnlander van het Jaar

Petrouschka Wind-Werker is de nieuwe Rijnlander van het Jaar. Ze kreeg de prijs met name voor haar bijdrage aan de emancipatie van de vakmensen in de voorste linie van het OLVG in Amsterdam, waar de vakmensen nu zelf bepalen hoe zij hun niveau van vakmanschap bewijzen. Vertrouwen in plaats van controle. Ze ontving de bijbehorende wisseltrofee op 16 juni 2022 uit handen van Jaap Peters tijdens het Kennisfestival in Deventer, waarmee het Rijnland Praktijkfestival is samengegaan.

 

Dit zegt ze er zelf over. "In 2015 volgde ik het tweede jaar van de leergang Corporate Learning bij de #FCE. Op de eerste dag kregen we een masterclass van Jaap Peters. Hij vertelde over de Chaostheorie, chronos en kairos en de reis van de held. Maar vooral over het Rijnlands organiseren. Wat resoneerde was het ondersteunen en faciliteren van de voorhoede. Vanuit verbinding en het vertrouwen in vakmanschap, want de vakman werkt in de realiteit en weet wat er nodig is om het werk goed te doen. En vakmensen mag je vertrouwen dat ze liever iets goed doen dan fout.
Toch kwam het moment om dit echt in praktijk te brengen pas een paar jaar later. Ik berichtte al eerder op Linkedin, over de omslag die in #OLVG gemaakt kon worden in het aantonen van bekwaamheid op VBH/RVH. Weg van de controledrang en administratieve last, stoppen met verplichte theorie- en praktijktoetsen. Maar vertrouwen in onze vakmensen, autonomie, verlagen van de studielast, leren in het werk, recht doen aan professionaliteit en de verantwoordelijkheid terug te brengen waar de wet (BIG en Wkkgz) het bedoeld heeft. Wat een succes is het geworden! Het werd een verwezenlijking van het [ont-]regelen van de zorg en draagt bij aan verpleegkundig-/ professioneel leiderschap (of op z"n Rijnlands; het emanciperen van de voorhoede).
Inmiddels zijn er artikelen over verschenen, een webinar georganiseerd door de #NVZ #NFU, het is onderzocht door de Taskforce optimale inzet zorgverleners (en een advies hierover naar de ministers van VWS) en heb ik er met tientallen zorgorganisaties over gesproken en een aantal daarvan is flink op weg om dit ook in praktijk te brengen.
Dat dit beleid voor het aantonen van bekwaamheid zó de wijde wereld in zou gaan, had ik niet durven dromen.
In de leergang Corporate Learning heb ik ontzettend veel geleerd over leren, ontwikkelen en veranderen in organisaties. Zo'n beetje alles wat in die twee jaar aan bod is gekomen heb ik kunnen toepassen in het ontwerpen, implementeren, adviseren, impact meten en uitvoeren van mijn idee en visie op dit onderwerp. Niet in de laatste plaats het zaadje dat werd gezaaid door Jaap Peters.
Dat ik gisteren bij Het Grootste Kennisfestival van Nederland, de prijs voor de Rijnlander van het jaar 2022 door Jaap kreeg uitgereikt vind ik een enorme eer en een kers op de taart."

Harold Janssen