Online Masterclass Menselijk Maatwerk

Waarom is het zo lastig om op de oude fundamenten de menselijke maat terug te organiseren? En hoe zien dan de nieuwe fundamenten eruit? Vijf modules van 30 minuten en een webinar op 31 maart met Mathieu Weggeman en Jaap Peters. Als je je nu inschrijft krijg je hun laatste boeken cadeau.

Zoals vast wel bekend werken we regelmatig en met plezier samen met de organisatoren van Het Grootste Kennisfestival. Op hun jaarlijkse festival nemen wij, met een Rijnlands podium, altijd een deel van het programma voor onze rekening. En nu hebben we ook los van het festival een eigen aanbod gecreëerd.

Jaap nam met hen al een keer een online masterclass ‘Terug naar de menselijk maat’ op. Die loopt erg goed en nu hebben we bedacht om hieromheen een mooi webinar te organiseren samen met Mathieu Weggeman. Op 31 maart van 16-18 uur.

Als je meedoet (voor 199,=) krijg je een pakket met drie dingen:

  1. Toegang tot de online masterclass ‘Terug naar de menselijk maat’ met vijf online modules van elk ongeveer 30 minuten, die je op je eigen moment kan bekijken. Inclusief opdrachten na elke module.
  2. Een webinar 'Menselijk Maatwerk' samen met Mathieu Weggeman op 31 maart van 16-18 uur.
  3. Je krijgt daar ook twee van onze recente boeken bij:
    • ‘Goeie mensen mooi werk’ (van Mathieu, 2021)
    • Het gele (4e) Rijnlandboekje (van Mathieu en Jaap, in de loop van 2022)

We gaan in het webinar in verschillende vormen op zoek naar menselijk maatwerk. We laten zien hoe organisaties soms gevangen zitten in de systeemwereld van harkjes, regels en procedures. Misschien herken je het wel. Dat de aansluiting op de leefwereld lijkt te ontbreken en waardoor regels en moraliteit op één hoop worden geschoven. De ‘Toeslagen-affaire’ was daar een meer dan exemplarisch voorbeeld van. Rijnlands organiseren begint zoals je weet juist bij de leefwereld en legt het primaat van de coördinatie bij de professionals die daarmee in verbinding staan. Ondersteunende diensten zorgen voor ondersteuning van hun collega’s in de frontlinie. Dus geen organisatie van boven naar werkvloer, maar primair van een voor- naar een achterkant (opgave gedreven).

We geven je praktische handvatten waardoor je morgen al kan starten in je eigen organisatie: eerst mensen, vervolgens de systemen als hun gereedschap. Onze Grondwet voorziet er bovendien in: ‘De kunst van het goede en het billijke’ (ars boni et aequi)’. Je weet wel die wetgeving van de Romeinen tot aan de Limes (de grens, de Rijn). Dat is in Rusland, China en de VS wel anders. De reden waarom we inderdaad ‘een gaaf land’ zouden kunnen zijn. Moet je het wel durven toepassen. Romeins recht is niet voor mietjes.

Lees er hier alles over, we denken een mooi aanbod: https://www.hetgrootstekennisfestival.nl/mini-events/masterclass-menselijke-maat/

En hopelijk geef je je op:

https://www.hetgrootstekennisfestival.nl/aanmelding/mini-events/?masterclass_id=48980

Dan zien we elkaar 31 maart online!

Harold Janssen