Help de kanteling

Kantelen we nu? Echt? Zeker is er meer roep om vakmensen. Maar zijn die vakmensen er nog? Zeker is er meer aandacht voor de werkelijkheid in de voorste linie. Maar kent iemand die nog? Zeker is de overtuiging tanende dat dingen te regelen zijn met meer beleid en regels. Maar kent iemand nog het alternatief?

Of is het maar schijn? Meer waardering voor vakbekwaamheid draagt zeker bij aan de waardigheid van grote groepen beroepsbeoefenaars, maar is dat hetzelfde als vakmanschap? Het dichten van de kloof tussen beleid en uitvoering zal als aspirine zijn voor menig hoofdpijndossier, maar wat te doen met die chronische migraine? En deregulering, als dat op zichzelf een oplossing zou zijn, zouden alle problemen toch allang zijn gesmolten als sneeuw door de zon?

Rijnlandse initiatieven en oplossingsrichtingen worden zelden zo genoemd. Dat komt vaak omdat men de onderlinge verbanden niet ziet. Dan wordt ergens mee begonnen, met zelfsturing bijvoorbeeld, met het schrappen van regels, met nieuw leiderschap, maar komt men al snel van een koude kermis thuis. Elders biedt de bestaande ordening heftig verzet. Elders? Vaak zijn het ook de routines in je eigen denken die als stroop werken op de verandering waar je tegelijkertijd naar snakt.

Daarom willen we zoveel mogelijk mensen naar de Rijnlandweek hebben. Want als je de patronen echt doorziet, de verbanden werkelijk doorgrondt, dan kan je echt helpen kantelen. Wij houden de drempel laag en kennelijk is iedereen die er een week voor wil uittrekken de juiste kandidaat, zo leert de ervaring.

We vragen je een dilemma mee te nemen dat speelt in de voorste linie, daar waar de binnenwereld en buitenwereld van je organisatie knetteren. Van daar uit onderzoeken we hoe dat speelt bij de ondersteuners en het bestuur. Maar ook in het echte leven, in de werkgemeenschap en tussen je eigen oren. Want wees gerust; organisaties bestaan niet echt – ze worden slechts gedacht. En daar waar je het ene denkt kan je net zo goed iets anders denken.

Met dat inzicht wordt de verandering die gaande is ineens heel tastbaar en inzichtelijk. Jij weet dan al snel wat jou te doen staat. We helpen je met een begin. Na stap 1 komt immers stap 1 en die moet je sowieso zelf zetten, liefst samen met alle anderen die je de afgelopen 27 Rijnlandweken voorgingen.

Dan kantelen we echt.

 

De Rijnlandweek – met Jaap Peters, Harold Janssen en vele anderen

4 tot en met 8 juli 2022 in Hoevelaken

€ 1.950 (ex BTW en hotel)

secretariaat@delimes.nl

Harold Janssen