Familiehulp wijst de weg uit de verwarring

Ook de zorg voor onze oudere medemens, die nog wel thuis kan wonen is een bedrijfskundige activiteit geworden. En dus gaat het over efficiency, targets en verdienmodellen. Totdat het niet meer lukt, dat verdienen. Dan mag de samenleving het weer zelf oplossen zoals in Hollandse Kroon en Schagen. Stichting Familiehulp (Buurtzorg Inside) pakt de bal op en wijst de weg uit die verwarring. Veel gemeentes durven deze escape naar de toekomt nog niet aan. Die leggen er steeds weer een parallelle werkelijkheid overheen met vragen over aanbestedingsregels, staatssteun en marktmonopolie. Waardigheid en trots, de menselijke maat, is in het geding. 
 
De weg van Stichting Familiehulp is helder en eenduidig. Volgens het succesvolle recept van Stichting Buurtzorg Nederland: zonder winstoogmerk, kleine zelfsturende teams van vakmensen, 75 procent minder overheadkosten en passant geven ze de vakmensen hun vak weer terug. Een kanteling die gaat over de emancipatie van de vakman in de voorste linie. In deze aanpak van Familiehulp maakt de familie samen met de zorgprofessional een zorgplan en niet de gemeente. Het is geen easy way out, maar wel een beter begaanbaar pad. Zo kan de participatiemaatschappij wel werken. Het kwartje moet echter nog even vallen dat Stichting Familiehulp steunt op de participatie van de familie en vrijwilligers en niet langer op de participatie van aandeelhouders en de regels van marktwerking.

geschreven door: Jaap Peters

Esther Barfoot