Boek De Hark Voorbij is uit!

Bedrijfswaan, noemt Harold Janssen het in zijn nieuwe boek. Het verschijnsel dat iemand in alles een bedrijf meent te zien. Het schijnt grote groepen te zijn overkomen. Na de val van de Muur ging het snel. Scholen, zorginstellingen, woningcorporaties, gemeentes, zelfs het land werd gerund als een business. Nu we hard uit die waan zijn ontwaakt is het tijd voor herijking van onze bronnen, vindt de auteur. Onze Rijnlandse bronnen. En om terug te keren naar de tijd van voor de dominantie van het bedrijfsdenken. Terug naar de eenvoud van de werkgemeenschap.

Het boek is op 23 november 2016 gepresenteerd in het schuilkerkje van Zwammerdam. Tien jaar geleden door DeLimes gekozen als schuilplaats voor het Rijnlands temidden van een toen nog wel heel eenzijdige Angelsaksische logica. In het boek staat de hark symbool voor de managementbureaucratie. Er is een hele wereld waarin die hark niets te zoeken heeft. Dat is de wereld van de vakmensen met genoeg verstand om het werk zelf te regelen. De tijd van de hark is sowieso voorbij.

Het was een tijdelijke oplossing voor een tijdelijk probleem: om met grote aantallen ongeschoolde mensen technologisch hoogwaardige prestaties te leveren. In het huidige kennistijdperk, waarin mensen veelal zelfsturend zijn, kom je met de hark niet ver. Hoe zorg je er dan wel voor dat je organisatie of team een goed samenwerkend geheel blijft?

Het antwoord op deze vraag begint met drie inzichten:
1. Niet organisaties hebben een doel, maar mensen. En hun doel is gekoppeld aan het vak dat ze beoefenen.
2. Als je organiseert met de menselijke maat, waarin iedereen alles kan overzien, heb je geen sturing van buitenaf nodig.
3. Het systeem moet daarmee onverkort dienstbaar zijn aan de mens, niet andersom.

In dit boek lees je hoe je deze en andere inzichten – de fundamenten onder het Rijnlands denken – kunt interpreteren en toepassen in je eigen organisatie.

Bestel het boek hier

Hieronder wat recensies en voorpublicaties:

Managemenboek     

HR Zone

Managementsite

 

 

secretariaat@delimes.nl