Het televisieprogramma Tegenlicht is De Hark Voorbij op het spoor gekomen: het veranderprogramma dat DeLimes vormgeeft in opdracht van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie. Niet gek: het is een bijzonder veranderprogramma waarbij de politievakmensen zelf hun professionele ruimte leren te organiseren. Zich emanciperen in hun vakmanschap.

Esther Barfoot

Organiseren onder meest extreme omstandigheden die maar denkbaar zijn. Dan pas kun je goed zien wat de verschillende uitgangspunten waarop je een organisatie kunt baseren in de praktijk waard zijn. Jaap Jan Brouwer doet dat in het derde deel van de Rijnland Reeks. En wat blijkt? Het scheelt een factor vijf. In het voordeel van decentrale aansturing wel te verstaan. Wie in deze tijd nog pleit voor centralisatie, moet eerst dit ebook maar eens lezen.

Harold Janssen

Morgen wordt vandaag beslist. Het zijn de slotwoorden van Michel Albert in Capitalisme contre capitalisme uit 1991. Jan Reedijk, die in het tweede deel van de Rijnlandreeks een heldere en leesbare Nederlandstalige samenvatting heeft gemaakt van dit historische werk, haalt de woorden van de Fransman nog maar eens aan. Kiezen we voor het op sociaal en economisch gebied beter scorende Rijnlandse model, of laten we het gebeuren dat het Angelsaksische model steeds meer terrein wint?

Harold Janssen

Op 1 april 2014 is het eerste boek in de Rijnland-Reeks ebooks verschenen, geschreven door Jaap Peters en Harold Janssen, met als titel Nieuwe tijden, anders organiseren. Waarom Rijnlands moet. De tijd van uitdijende managementbureaucratieën is voorbij. Zeker als het niet in de eerste plaats gaat om geld verdienen, zoals bij onderwijs, zorg, gemeente en politie, kosten organisaties aan overhead meer dan ze opleveren.

secretariaat@delimes.nl

Volg ons

  

Delimes nieuwsbrief

* indicates required

Bekijk oude nieuwsbrieven

Rijnlands gaat over mensen, het leren en hoe dit georganiseerd wordt. Het is een een samenhangende gedachte over hoe samen en met gebruikmaking van het gezonde verstand tot ontwikkelen te komen. Voor kinderen en de vakmensen die er werken.  'Managen’   klinkt wel stoer, maar past hier niet.  Dat komt uit een andere wereld.  Een wereld die leunt op maakbaarheidsfantasieën en zeker uitstekende toepassingen kent:  aan de lopende band.  Niet geschikt voor complexe interacties (onderwijs).  

Zo dicht mogelijk bij de burger. Daar ontstaat een nieuwe realiteit. Klassieke bestuurs- en bedrijfskundige opvattingen over organiseren werken er niet meer. Daar moet je wel de (organisatie)hark voorbij. Dat is het werkterrein van DeLimes | Decentralisatie. 

Net als ander industrieel erfgoed, zijn sommige organisaties het waard om te worden herontwikkeld. Begin dan met een heldere keuze voor Rijnlands of Angelsaksisch. Is de keuze Rijnlands, kies dan voor DeLimes | organisatieherontwikkeling. 

Kennis consumeren is uit. Kennis produceren is in. Daarom zijn de evenementen van DeLimes altijd uiterst actieve en productieve bijeenkomsten. Een congres bijvoorbeeld, waarbij de deelnemers aan het eind van de dag met z'n allen een boek hebben geschreven. Dat is nou typisch DeLimes | expedities.

Iedereen die Rijnlands in de praktijk wil brengen, kan er inspiratie opdoen. Op verschillende plaatsen in het land worden belangrijke toekomstgerelateerde vragen vanuit Rijnlands perspectief van antwoorden voorzien. Zie voor kalender

 

Van zienswijze naar zijnswijze. Wie betekenisvol wil zijn in de transitie naar Rijnlands organiseren, heeft een scherp wapen nodig: zichzelf. Werken aan je eigen interne congruentie kost je zeker een week. De Rijnlandweek.

In 2007, voor de financiele crisis uit, zijn we gestart met een kwartaalmagazine. Het werd, naast de Amerikaanse manier van managen, tijd voor een eigen Europees geluid. Hoe dan? Ieder kwartaal een kleine 100 pagina's inspiratie over 'een andere kijk op organiseren'. 

De zorg is in transitie. Veel organisaties in de langdurige zorg schakelen over naar zelfsturing. Zelfsturende teams en Rijnlands organiseren horen bij elkaar. Aleen in die combinatie komen vakmanschap, eigen regie en efficientie werkelijk tot bloei.

Een ambitievolle naam van een groepje auteurs die regelmatig publiceren en onderzoek doen vanuit de Rijnlandse kijk op het organisatieleven: Michel Albert (Frankrijk), JaapJan Brouwer, professor Rienk Goodijk, Yves Leterme (Belgie), Jaap Peters en professor Mathieu Weggeman. Dat doen ze desgewenst ook op verzoek van derden. Soms wordt initiatief genomen zelfstandig onderzoek te laten uitvoeren.