Het systeem de baas

Als bewust dienend ambtenaar sta je regelmatig voor het blok. De bureaucratie is niet voor niets uitgevonden, maar vaak zou je willen dat je er niet zo'n last van had. Samen met Rijnlander van het jaar Ninke van der Kooy en de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond gaan we twee dagen lang onderzoeken hoe je te allen tijde het systeem de baas blijft. De ene keer door je bewust aan te passen of mee te doen, de andere keer door je constructief te verzetten. En als je positie je toch in de weg zit, zijn er nog zeker veertien andere perspectieven van waaruit je kunt handelen, iets betekenisvols kunt doen voor de samenleving.

Voor deze twee dagen kiezen we domicilie ten kantore van de ombudsman van Amsterdam. Genoeg materiaal om mee te oefenen. Per fiets - weer of geen weer - maken we bovendien een uitstapje naar een ook al zeer leerzame locatie. Inleiders zijn verder nog Jaap Peters en Harold Janssen. Jaap vertelt recht uit zijn hart wat hem dreef tot activisme. En - ter geruststelling - dat je daar zeer wel je brood mee kunt verdienen. Harold neemt een meer holistische visie voor zijn rekening. Hoe zit het met maatschappelijke ordeningen, de instituties daarbinnen en jouw eigen rol daar weer in? Hoe zit het met de onderlinge verbanden en dus met de vraag hoe het een het ander beinvloedt.

De werkelijkheid is zo simpel nog niet. Maar toch is het zeer wel mogelijk daarin zelfbewust te opereren. Wanneer veer je mee? Wanneer pas je je aan? En wanneer bied je verzet? De tweedaagse ronden we af met het gezamenlijk opstellen van een charter, het charter van de bewust dienend ambtenaar.

Data en locatie

Hartje Amsterdam

14 en 15 november 2019

Kosten en inschrijving

De kosten voor deelname bedragen € 995,-- voor vijf aaneengesloten dagdelen, inclusief boeken en ander materiaal. Echter zonder BTW. De kosten voor het hotelarrengement bedragen circa € 225,--.

Opgeven: opgevenhoeftniet@delimes.nl