Gidsen voor bestuurders

Bestuurders die voor Rijnlands kiezen lopen soms tegen een paradoxaal probleem aan; zij moeten hun adiviseurs daarbij helpen, in plaats van andersom. Gelukkig zijn de meeste adviseurs maar wat blij als hun bestuurder voor Rijnlands gaat. Het is ook echt een besturingsfilosofie die volledig past op de bedoeling van organisaties die in het publieke domein opereren. Maar ja, dan moet je eigenlijk nog meer doordesemd zijn van de Rijnlandse gedachtenwereld dan je bestuurder. En al helemaal als het gaat om het congruent en consistent in deze filosofie uitwerken van wat jouw rol, jouw opdracht is.

Samen met een groep van deze adviseurs hebben Jaap van der Mei en Harold Janssen de leergang Rijnlands gidsen voor bestuurders ontwikkeld. Jaap schetst steeds een begaanbare weg die begint met het installeren van zelfsturende teams en schetst wie precies wat moet weten en bijdragen om dat tot een succes te maken. Harold trekt dat steeds in een breder verband om ook andere routes in het zicht te houden. Veranderprocessen zijn immers te complex voor het menselijk brein en dus is het de kunst om in twijfel te durven trekken wat je meent waar te nemen zonder verwarring te zaaien. Barbara Sanders gaat steeds met je aan de gang om je als gids beter in je kracht te zetten - want daar zitten stellig ook niet-cognitieve aspecten aan.

De leergang bestaat uit 6 blokken. Deze starten op donderdagochtend om 11.00 uur en eindigen op vrijdagmiddag om 16.00 uur. Na de files heen en de (ergste) files terug )einde programma donderdagavond om 20.00 uur, start op vrijdagochtend om 9.00 uur). Het zijn steeds korte sprintjes van twee uur, waarna er weer even tijd is om op adem te komen. Onder het motto 'leiderschap begint met een beetje goed voor elkaar zorgen' bereidt Harold een heerlijke maaltijd en zijn ook de lunches niet te versmaden. Werken met de paarden is een vast onderdeel. We hebben gemerkt dat dat een prima cadans oplevert, te vergelijken met die van veranderprocessen in organisaties die ook met tussensprintjes verlopen.

Ieder blok heeft een thema. De eerste 5 thema’s zijn: (1) Het Bestuur en de basics, (2) veranderingen in de voorste linie, (3) veranderingen in de achterste linie, (4) het veranderkundig VanPlan en (5) effectieve interventies. Het zesde blok (na de zomervakantie) laten we open om het verlijerde weer op te halen en om puntjes op de i te zetten aan de hand van een Meesterproef. Deze thema’s zijn de kapstok waaraan we alle onderwerpen aan kunnen ophangen die zijn aangedragen door de potentiele deelnemers. De filosofische vragen van Emanuel Kant vormen onze leidraad. Wat moet je weten? Wat kun je doen? Wat mag je hopen (op welk effect je mag rekenen en wat als er iets anders gebeurt)? En natuurlijk de vierde vraag van Kant: Wer ist der Mensch?

In ieder blok komt het thema op verschillende manieren aan de orde (we volgen de ‘rabbit hole’). Een rode draad daarin is het streven naar congruentie. Een ander steeds terugkerend aspect is de ontwikkeling in jezelf in relatie tot het goed functioneren als gids van een bestuurder.

Wij gaan per blok een gast met een eigen verhaal uitnodigen. Dat voedt en geeft verbreding. Bovendien gaan we in elk blok werken met Barbara van Team Buitengewoon en haar kudde onbereden paarden. Jaap van der Mei gaat steeds vertellen hoe hij het doet en Harold Janssen geeft steeds wat achtergronden bij het thema. Verder nemen we de tijd om samen dingen uit te werken.

We stellen voor dat de deelnemers na een blok in (regionale) groepjes bij elkaar op bezoek gaan. De context aldaar verruimt je blik. We zullen hen vragen om gesitueerd in die context een klein onderdeel van het thema uit te werken en dit de keer daarop te presenteren. We kiezen bewust een ‘klein’ onderdeel, zodat er genoeg tijd is om de diepte in te gaan en samen te kunnen focussen op congruentie.

Binnen het eerste blok met het thema ‘Het Bestuur en de basics’ zien we de volgende onderdelen aan de kapstok hangen: Beste bestuurder, besef dat jij de hoofdrol hebt (‘jij staat op de foto’), dat de kern van de verandering een mentale is en zichtbaar wordt in een nieuwe besturingsfilosofie, dat dit de noodzaak met zich meebrengt om anders te veranderen dan je gewend bent, dat je de waarom-vraag in relatie kunt brengen met de zeitgeist en dat je beseft dat het een totaalpakket is (wie alles wil veranderen moet overal beginnen).

We gaan de deelnemers betrekken bij het kiezen van de te behandelen onderdelen van de daaropvolgende thema’s. Daarmee hopen we goed aan te sluiten bij hun en onze complexe en weerbarstige werkelijkheid. Bovendien: de toekomst is aan co-creatie.

Behalve aan de inhoud, gaan we ook veel aandacht besteden aan het proces. Onder het motto: als de leuning beweegt, heb je alleen houvast aan elkaar.

De kosten voor de leergang op zich bedragen € 5.550,-- inclusief kosten van de locatie,  enkele materiële  kosten en het gezamenlijke eten etc., ex BTW.  Het is mogelijk zelf  een overnachting te reserveren in het nabijgelegen hotel De Klepperman, dat kost ongeveer € 100,-- per nacht inclusief ontbijt. Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en te mailen naar secretariaat@delimes.nl of per diligence naar Plein 1, 2471 AN Zwammerdam. Op het formulier staan ook de data. Eén blok moeten missen lijkt ons overkomelijk (je krijgt dan wat extra huiswerk). Inschrijven is definitief. Je kunt wel iemand anders in jouw plaats laten deelnemen. Als je nadere informatie wilt kunnen we een (telefonische) afspraak maken via het secretariaat 0172-630490.

 Door corona is er dit jaar een gewijzigde opzet. Een volledig programma zoals hiernaast is niet mogelijk, maar omdat bestuurders die voor Rijnlands kiezen eigenlijk niet zonder iemand in huis kunnen die de congruentie weet te bewaken, is er vanaf 5 oktober toch een aangepast programma in Breda. Een heel andere look and feel, maar het kan even niet anders. Uitstellen kan immers niet, juist omdat door corona de Rijnlandse weg nog logischer is geworden.

De data zijn:

  • Maandag 5 oktober
  • Maandag 26 oktober
  • Donderdag 12 november
  • Dinsdag 24 november
  • Maandag 7 december

 

Helaas dus deze keer niet in deze gezellige locatie.

 

Download hier het aanmeldingsformulier

De leergang vindt plaats onder auspiciën van DeLimes, valt daarmee onder CRKBO-erkenning.