Jan Tolhuijs

Is de onderwijsspecialist van DeLimes. Met kennis en ervaring met name in het Po en Vo.

     Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.

                                                                                  William Butler Yeats

(Onderwijs: het vullen van een emmer of het ontsteken van een vuur ? ).

Propositie onderwijs.

Het woord School is afgeleid van het Griekse begrip ‘ vrije tijd’, of:  ‘tijd, niet bezet door de agenda van een ander’ .

Het onderwijs, zoals nu ingericht, lijkt wel erg ver weg van deze in oorsprong zo diepe gedachte (…).  Vraag een leerkracht  (of: het kind) naar zijn ‘vrije ruimte’,  hij/zij zal dit opvatten als een provocatie of een vraag waaruit wel erg weinig kennis blijkt van hoe het hedendaagse is ingericht en vormgegeven. Het hoe, wat, wanneer en met wie ligt grotendeels vast. ‘De agenda van een ander uitvoeren’  is structureel aan de orde in het onderwijs. Is het:  Leren, of eerder:  Be-leren.....

Waar zijn we het pad verloren ?

Onderwijs heeft sinds jaar en dag in het teken gestaan van kwalificatie en socialisatie. Er stond iets klaar (aanvankelijk kennis en vaardigheden, later ook 'attitude') en dat moest overgedragen worden. Cultuuroverdracht. 

Er is wezenlijks iets veranderd. Geen zinnig mens kan bij benadering voorspellen wat nu nodig is in een samenleving van over 20-30 jaar.  Zeker, niet trendgevoelige basis-kennis en vaardigheden, maar er is meer nodig. Het kind dat nu onderwijs geniet zal een omgeving treffen, die verandering als enige constante kent. Werk vinden in beroepen die nu nog niet bestaan. De lerende zal derhalve moeten leren vooral regie over het eigen leren (lees: ontwikkelen) te nemen. Voor het onderwijs ligt  hier de uitdaging hierop in te spelen. Nog steeds wordt gestuurd en kwaliteit gefinieerd in output en kennis. Er is een rol voor het onderwijs bijgekomen. Gert Biesta noemt dit: Subjectwording.    

Dit is de uitdaging voor het onderwijs aan kinderen voor een wereld van morgen.

contact: jan.tolhuijs@delimes.nl of secretariaat@delimes.nl

Het onderwijs wil en kan dit niet alleen. De community blijft de bron.

 

 

Jan Tolhuijs (1957)

Is als leerkracht begonnen en na enige jaren leiding gaan geven. Vervolgens is hij bij een interim-bureau gaan werken en heeft in het PO en VO interim-opdrachten uitgevoerd. Na een studie organisatiekunde, heeft hij bij de AVS (algemene vereniging van schoolleiders) en APS (algemeen pedagogisch studiecentrum) trainingen voor schoolleiders en bestuurders ontwikkeld.  Betrokken bij de totstandkoming van het Rijnlands instituut en  inmiddels actief bij DeLimes, het epicentrum van Rijnlands organiseren in Nederland.

Is getrouwd met Marianne en hebben samen 2 kinderen. 

http://www.vn.nl/Archief/De-beste-in-zijn-vak/Artikel-De-beste-in-zijn-vak/De-beste-onderwijsvernieuwers-Gert-Biesta.htm#